GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor Szkoły: mgr Mariusz Stachnik         tel. 668 487 743
Z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej: mgr Wanda Kasprzyk
                                                               

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019:

 

Klasa 1 Szkoły Podstawowej: mgr Magdalena Piller
Klasa 2 Szkoły Podstawowej: mgr Wioleta Cichoń
Klasa 5 Szkoły Podstawowej: mgr Barbara Sołtys-Wcisło
Klasa 7 Szkoły Podstawowej: mgr Ewa Węglarczyk
Klasa 8 Szkoły Podstawowej: mgr Anna Cebula

 

Oddziały gimnazjalne:


KLASA 3A: mgr Magdalena Karyś
KLASA 3B: mgr Katarzyna Różowicz
KLASA 3C: mgr Kinga Jędrzejewska – Ronij
KLASA 3D: mgr Ewa Tlałka
KLASA 3E: mgr Artur Wach