NASZE GIMNAZJUM

NASZE GIMNAZJUM

Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego to nowa szkoła, otwierająca nowe możliwości. Jest to placówka, w której nauka jest bezpłatna, a katolicki charakter i nowy organ prowadzący – Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego – zapewniąją uczniom  efektywne wychowanie i edukację. W swoim sposobie funkcjonowania i działaniu Gimnazjum Jańskiego odwołuje się  do katolickiego systemu wartości, mając na celu dbałość o poziom nauczania oraz szczególną troskę o ucznia i jego bezpieczeństwo, zgodnie z nauką Bogdana Jańskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców oraz Patrona Szkoły. 

Skutecznie i z pożytkiem dla wszystkich uczniów kształtujemy promowany przez naszego Patrona - Bogdana Jańskiego, model „człowieka zintegrowanego”, który łączy sprawność i skuteczność działania z ideałami chrześcijańskimi.  Jański tym różni się od innych szkół, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w uczniach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie.
Dewiza: Prawda – Dobro – Skuteczność wskazuje, iż nasza szkoła kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności zawodowe, ale także na formowanie ludzi działających godnie i uczciwie.
 
Gimnazjum Jańskiego to:
  • bezpieczna, przyjazna szkoła, wdrażająca nowatorskie pomysły pod skrzydłami opieki merytorycznej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego 
  • gimnazjum o katolickim charakterze (nie wyznaniowym), w którym uczymy jak odnosić sukcesy działając etycznie
  • miejsce, w którym każdy uczeń otoczony jest szczególną troską pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym, z dbałością o odpowiedni poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych
  • szkoła, w której pielęgnowana jest pamięć o historii naszej Ojczyzny
  • placówka chętnie i z zaangażowaniem współpracująca z Rodzicami uczniów - warsztaty, spotkania, dzienniczek ucznia on-line
  • przyjazna atmosfera, która sprzyja zdobywaniu wiedzy, zachęca do bycia odkrywczym i twórczym wszystkich uczniów
  • ścisła współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Bogdana Jańskiego - możliwość kontynuacji bezpłatnej nauki w szkole średniej.