biblioteka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została beneficjentem Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa, który dotyczy rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Opracowaliśmy wniosek  o sfinansowanie zakupów książek do biblioteki szkolnej i  otrzymaliśmy kwotę 15 tys. złotych (w tym 3 tys. wkładu własnego zapewnionego przez Organ Prowadzący Szkołę). Dzięki tym funduszom zasoby naszej szkolnej biblioteki znacznie się wzbogacą. Jesteśmy na etapie zbierania propozycji zakupów od uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Propozycje przyjmujemy do końca września.

 

Można je składać w bibliotece szkolnej lub na adres mailowy: lwerner@krakow.janski.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do tworzenia listy książek, które chcielibyśmy mieć
w naszej bibliotece.