OFERTA EDUKACYJNA

Oferta Gimnazjum

 • bezpłatna nauka
 • bezpieczeństwo
 • katolicki charakter
 • nauka w systemie "jednozmianowym" w godzinach 8:00-16:00
 • lekcje prowadzone w sposób warsztatowy, wymagające aktywności uczniów
 • profesjonalna kadra pedagogiczno - dydaktyczna
 • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych
 • rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach Kół Zainteresowań
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielami
 • zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane w ramach specjalnego autorskiego Programu Profilaktyki Społecznej
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.