ogłoszenia

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

 

12 września (środa) 2018r.  – Spotkanie organizacyjne z rodzicami

 

14 listopada (środa) 2018r.  – Spotkanie informacyjne dotyczące ocen śródrocznych uczniów

 

30 stycznia (środa) 2019r.   – Spotkanie informacyjne dotyczące ocen śródrocznych i przewidywanych ocen półrocznych

 

20 marca (środa) 2019r.      – Spotkanie informacyjne dotyczące ocen śródrocznych uczniów

 

29 maja (wtorek) 2019r.     – Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych ocen końcoworocznych

 

Spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17.30.

 

Warunki ubezpieczenia szkolnego na rok 2016/2017

Prosimy o zapoznanie się treścią załączników.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zamieszczony w paragrafie 3 OWU i obejmuje świadczenia w nim zawarte (w tym także uprawianie sportów – za wyjątkiem sportów zawartych w wyłączeniach odpowiedzialności : paragraf 4 punkty10,11,12 OWU).

Dyrekcja Gimnazjum i LO

 

Już we wrześniu obóz integracyjny!

Już we wrześniu zapraszamy uczniów na niezapomniany obóz integracyjny. W dniach 28-30 września wyruszymy do Muszyny. Szczegóły zostaną omówione na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

Zgoda rodziców na udział w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej

Rodziców, którzy wyrażają zgodę na udział dziecka jako wolontariusz w Mistrzostwach Polski w Siatkówce Plażowej organizowanych przez Klub Sportowy Wanda Kraków w dniach 14-16 sierpnia prosimy o wypełnienie deklaracji.

 

 

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie zaprasza do zapoznania się z listą podręczników jakie będą obowiązywać w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2016/2017.

 

 

 

System rekrutacji elektronicznej

Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej.