ogłoszenia

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

 

12 września (środa) 2018r.  – Spotkanie organizacyjne z rodzicami

 

14 listopada (środa) 2018r.  – Spotkanie informacyjne dotyczące ocen śródrocznych uczniów

 

30 stycznia (środa) 2019r.   – Spotkanie informacyjne dotyczące ocen śródrocznych i przewidywanych ocen półrocznych

 

20 marca (środa) 2019r.      – Spotkanie informacyjne dotyczące ocen śródrocznych uczniów

 

29 maja (wtorek) 2019r.     – Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych ocen końcoworocznych

 

Spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17.30.