WYDARZENIA

Dzień krwiodawstwa

18 wrzesnia 2013 r. po raz pierwszy w naszym Liceum odbył się dzień honorowego krwiodawstwa. Organizatorem akcji jest Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi, którego koordynator do spraw kontaktów ze szkołami - Pan Leszek Chabinka -  współpracuje z uczącą w naszej szkole mgr Iwoną Warzechą. Pani Warzecha od lat zaangażowana jest w pomoc ludziom potrzebującym najcenniejszego leku jakim jest krew. 

Nasze szkoły: Gimnazjum i Liceum im. Bogdana Jańskiego w Krakowie rozpoczęły swoją działalność w nowym miejscu na os. Niepodległości 19 dopiero 2 września 2013 r., staramy się jednak kontynuować dobre tradycje poprzedniej placówki, a dni honorowego krwiodawstwa są bez wątpienia akcją godną naśladowania. Uczniowie, którzy ukończyli już osiemnaście lat, kilku nauczycieli oraz członkowie ich rodzin oddali krew pod okiem specjalistów: lekarzy i pielęgniarek. Po zarejestrowaniu, wypełnieniu ankiet, przebadaniu przez lekarzy i oddaniu najcenniejszego daru jakim jest krew, honorowi dawcy otrzymywali napoje.
W tym roku zarejestrowało się ośmioro uczniów w tym sześcioro po raz pierwszy. Cała akcja przebiegła szybko i sprawnie dzięki wykwalifikowanej obsłudze mobilnego punktu krwiodawstwa. Tego typu działania mają na celu nie tylko pomóc ludziom w momencie zagrożenia życia ale także uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych. Uczą altruizmu, propagują zdrowy tryb życia, może przyczynią się do zmniejszenia agresji wśród młodych ludzi. Mamy nadzieję, że kolejne akcje będą cieszyły się większą frekwencją.