konkursy i osiągnięcia

Terminy konkursów przedmiotowych

Informujemy, że ustalono terminy kolejnych etapów konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2015/2016 przez Kuratorium Oświaty w Krakowie dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2015 r. Uczniowie zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się do nauczyciela danego przedmiotu, od którego otrzymają druk zgody rodzica na uczestnictwo w konkursie. 

 

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE KURATORIUM OŚWIATY

Lp.

 

Konkurs

 

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

 

1.

 

 

języka polskiego

 

27 października

14 grudnia

9 marca

 

2.

 

 

matematyczny

 

4 listopada

17 grudnia

10 marca

 

3.

 

 

z fizyki

 

23 października

9 grudnia

29 lutego

 

4.

 

 

z historii

 

29 października

15 grudnia

3 marca

 

5.

 

 

biologiczny

 

20 października

7 grudnia

25 lutego

 

6.

 

 

geograficzny

 

12 listopada

7 stycznia

4 marca

 

7.

 

 

chemiczny

 

15 października

3 grudnia

23 lutego

 

8.

 

 

języka angielskiego

 

26 października

11 grudnia

7 marca

9.

 

języka niemieckiego

 

19 października

4 grudnia

24 lutego

10.

 

języka francuskiego

 

22 października

8 grudnia

26 lutego

11.

 

wiedzy o społeczeństwie (Konkurs Wiedzy Obywatelskiej
i Ekonomicznej)

3 listopada

11 stycznia

1 marca